FİRMA PROFİLİ

Hakkımızda


Misyonumuz

Üretimi tecrübeli işçilik ve kaliteli malzemeyle yüksek kalitede tutarak zamanında ve etkili hizmet vermek.

Müşterilerimize yeni üretim teknikleri sunarak sahip olduğumuz tecrübeyi ve ürünlerimizin farkını ortaya koymak.

Her zaman müşterimizin memnuniyetini sağlamak. İşine ve personeline yatırım yapma ilkesi ile güvenilir bir marka olmaktır.


Vizyonumuz

Müşteri isteği doğrultusunda ürünlerimizi çeşitlendirip genişletmek.

Teknolojik gelişmelere uygun üretim kapasitesine sahip olmak.

Üretimde en yüksek kalite ve standartlara ulaşıp en hızlı şekilde servis vermek.

İhracattaki sahip olduğumuz potansiyele erişip şirketimizin rekabet gücünü arttırmaktır.


Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyetini ve iş güvenliğini esas alan bir yaklaşımla üretim ve hizmette üstün kaliteyi uygun fiyat politikasıyla bütünleştirmek.

Sektörümüzle ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek üretim ve hizmetlerimizde en gelişmiş teknikleri kullanmak.


İş Sağlığı Politikamız

Temel Ambalaj olarak ISG yönetim sistemi ile ilgili İSG politikasının tüm çalışanlar ve tüm bölümler dikkate alınarak anlaşılır, uygulanır ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı ve bu doğrultuda gereken tüm tedbirleri almayı,

En değerli kaynak olarak gördüğümüz çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumayı ve bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği ile her türlü yasal mevzuat şartlarına uyum sağlayacağımızı, özellikle;kaza önleme ve güvenlikle ilgili kurallara uymayı,

Müşterilerimizin isteklerine ve projelerine en iyi kalitede hizmeti sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,

Faaliyetlerimizde kullandığımız makine, ekipman ve tesislerin güvenliğini ve proses, hizmet ve de faaliyetlerde operasyonel güvenliği sağlamayı,

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde sürekli iyileştirme ile verimliliği arttırmayı,

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin etkin işletilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,

Olası iş kazalarının etkilerini en aza indirmeyi

ISG konularında resmi kurumlar, otoriteler, tedarikçiler, taşeronlar , sivil toplum kuruluşları, yerel halk, tüm toplum ve diğer paydaşlarla iyi ve etkin bir iletişim kanalı oluşturmayı beyan ve taahhüt ederiz.